Jenny Jahn, - Webbutik powered by www.talex.se
  CoachingTransformerande HealingTerry Evans Kurswww.holymolyorganic.com Kontokund - Logga in Varukorg Kassa  
  Kategorier
Powered by
Talex Produktkatalog

Mänskliga rättigheter.

Stå upp ditt hjärta och dina rättigheter.

Missbruk eller inte enligt AA och ACA?

Skillnaden bruk och missbruk ligger inte främst i mängd som konsumeras, utan i om bruket ställer till problem, skador eller innebär att man tar farliga risker.

Våld och Kränkning är olagligt och kan ske på bland annat följande sätt:

Förtryck: Att en makthavande grupp (kan vara föräldrar, religion osv) orättvist förtrycker den ”svaga”. Socialt förtryck innebär att man förlöjligas eller måste kväva sina åsikter av andra bland annat.

Förtal: Innebär att säga saker om någon som är ämnat att få andras missaktning mot denna. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Man vill att andra tycker illa om den andre även fast hen är berättigad sitt beteende, kan ske genom dem tillsammans utövar utfrysning eller sprider ilska. Man baktalar. (Detta innefattar inte då måste bekänna för behöriga vad man sett eller bevittnat sin rätt av våld i lagen)

Förolämpning: Består av att man hånar, baktalar eller förolämpar med nedvärderande ord, exempelvis genom kränkande skällsord, anklagelser eller annat beteende så som utfrysning för ena och full support för förövaren/kränkaren.

Vanmakt: Förbjudet att försätta likt hålla fast, binda eller låsa in någon.

Alkohol: Det är också olagligt att ge barn alkohol eller droger eftersom det är skadligt.

Sjukvård: Det är olagligt att inte se till att barn får sjukvård och mediciner om de behöver det.

Olaga tvång: Betyder att en person tvingar en annan att göra, tåla eller låta bli att göra något genom misshandel, annat våld eller hot.

Fula ord: Detta förknippar de flesta av oss som verbal misshandel, elaka, fula, nedsättande samt vulgära ord. "Hora", han kan säga att hon är ”fet, korkad, lat, dum, äcklig och så vidare”.

Slå sönder andras föremål eller djur: Enligt lagen är detta förbjudet och räknas som skadegörelsebrott. Om någon slår sönder föremål, sparkar eller slår i väggen, är det handlingar som skrämmer och är maktutövande och ett sätt att kontrollera dig och eventuellt få dig tillbaka till dennes åsikt.

Fysisk (barn/vuxen)misshandel är när en vuxen orsakar ett barn en skada på kroppen, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt. Hit räknas att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga barnet. Att förgifta, bränna eller skålla barnet räknas också som fysisk misshandel. Misshandeln kan ge blåmärken, sårskador och skelettskador, skador på inre organ och hjärnskador.

Psykisk (barn/vuxen)misshandel: När en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat. Det kan ske genom avvisande, isolering, kritik, hån eller utfrysning och förolämpande ord, som t.ex. hora, dum, ful eller äcklig. Olika former av kränkningar kan också betraktas som psykisk misshandel, liksom hot om våld.

I den psykiska misshandeln ingår ofta bestraffningar eller hot om övergivande. Barnet kan låsas in, utestängas från familjens gemenskap, inte få träffa sina kamrater eller ignoreras genom att ingen lyssnar på eller talar med det. Föräldrarna kan också ha en negativ attityd till barnet och tillskriva det negativa egenskaper exempelvis att dem är fula, dumma osv.

Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö räknas också hit. Enligt Socialtjänstlagen är nu barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Den 15 november 2006.

-Psykisk misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Detta kan leda till en felaktig självbild som försvårar barnets möjligheter att utveckla goda relationer till andra. 

Psykiskt misshandel kan vara ett lika allvarligt brott som fysisk misshandel.

-Den som blir utsatt får sin självkänsla, sina tankar och känslor kränkta.

Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel och innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Enligt svensk lag får en äldre ton- åring eller en vuxen aldrig utsätta ett barn som är under 15 år för en sexuell handling. Exempel på sexuell handling är verbala sexuella anspelningar, blottning inför barnet, att titta på pornografiska bilder tillsammans med barnet, sexuellt betonade smekningar eller fullbordade samlag.

Man får ALDRIG slå ett barn
6 kap 1 § Föräldrabalken - Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).


Utrdag från: 
https://dinarattigheter.se/ 
https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/vald-och-overgrepp/detta-borde-alla-veta-om-barnmisshandel.pdf 
http://aca-sverige.org/

Ytterligare info
http://www.narcissism.se/  

Lära sig om Manipulation för att förstå när det händer och kunna sätta gränser.

http://www.varningstecken.n.nu/normaliseringsprocessen 

http://xn--skilsmssa-02a.se/ska-jag-skiljas/sa-undviker-du-manipulativa-manniskor?as=article
http://www.evah.org/html/ta_makten_tillbaka.htm

  Övrigt
Kontakta oss
Recensioner
Sekretess & cookies
Mänskliga rättigheter.
SitemapCopyright © 2012 - 2017 Jenny Jahn

Med reservation för tryckfel och förändringar.