top of page
ISS-Cosmic-Love-6.jpg
KRAFTEN AV KÄRLEK & CONNECTION

VETENSKAP & KVANTFYSIK: Idag vet man, att vi påverkar varandra genom hjärnvågor, hjärtvågor & energier. Vi vet även idag, att när vi pratar med en planta, så påverkar vi den!

HEALINGTERAPI

Ordet healing betyder läkning & det finns många olika metoder av healing som går under ett namn, nedan finner du en mer vetenskaplig förklaring av den tekniken som just jag använder.

ATT CONNECTA I VÅRA VÅGOR: 

Två människors hjärnvågor kan synkronisera med varandra & connecta på ett djupare sätt tillsammans (du känner en djup känsla av förståelse mellan varandra). Hjärtvågor kan likaså connecta med varandra på liknande sätt (du känner en djup känsla av att dem tycker om dig). När två likadana vågor går ihop, så amplifieras dem till en ny starkare våg (constructive Interference), vilket betyder att vi tillsammans & connectade blir starkare i våra vågor.

INRE COHERANCE: 

Om vi tar det ett steg längre, så är det visat att du kan connecta dina egna hjärtvågor & hjärnvågor tillsammans, genom att hålla något som kallas koherens, vilket innebär att du tar fram så att du är i ett tillstånd av ren kärlek inuti. Dina vågor förändras till en bättre struktur genom att alla vågorna skapar ett jämnare vågmönster tillsammans & amplifieras, det skapar en bättre balans & flöde inuti hela dig, du blir lugnare, ser saker klarare, man blir mer harmonisk osv. Faktum är, att vi kan påverka andra människor med vår koherens genom att dem väljer att connecta med oss (oftast behövs guidning till närvaro först), koherensen kan sedan balansera dem på samma sätt.

Ibland kan det här hända automatiskt, när någon har en enorm kärlek för oss & något dåligt händer oss, så går personen in med all sin kärlek för oss i situationen (koherens) som förändrar våra hjärnvågor & hjärtvågor till att bli mer i balans igen (än helt osynkade på grund av exempelvis rädslor), helt plötsligt mår vi bättre, känner oss stabilare, mer redo & uppmuntrad igen, genom bara deras närvaro! Det är kraften av kärlek från hjärtat!

Det bästa är, att detta kan tränas upp! Ju längre du kan hålla koherens & ju starkare kärlek du kan applicera i den, desto större påverkan & bättre resultat får du på dig själv & tillsammans med andra som connectar med dig här (oftast behövs en guidad närvaro för att connecta tillsammans). Jag upplever även att det blir enklare att nå när man har en enorm självkärlek inbyggt i sig, i form av självrespekt, omsorg, medkänsla & självvärde, att vibrationer eller vågor blir ännu starkare när både sinnet, hjärnan, kroppen & hjärtat går in i massiv koherens & allt amplifieras!

Det är institutet HeartMath som gjorde det vetenskapliga genombrottet, och visar oss betydelsen av när våra hjärtvågor & hjärnvågor arbetar synergistiskt tillsammans inombords, genom att hålla en stor "core" av kärlek i hjärtat så synkroniseras alla våra vågor till en koherens och skapar ett kraftfullt vibrerande fält, som når ut meter runt omkring oss. 

I koherens, blir vi mer fridfulla, intuitiva, klara i sinnet, mer medvetna, känner oss trygga & mer öppna för att se lösningar. Vi står i mer kärleksfulla & transformerande vågor inuti som gör att vi automatiskt attraherar bättre utanför oss, samtidigt som det har en fantastisk & helande effekt på varje partikel av oss. 

- Mitt syfte är att bjuda in, connecta, skapa & växa tillsammans i denna magi!

För dig som vill läsa & lära mer;

Terapi & psykologi: 

På psykologimedmera hittar du en fantastisk bra plats att lära sig mer, om vikten av att hålla synkronisering, space, närvaro, medkänsla & kärlek för en framgångsrik & helande behandling. Du hittar även information om helande verktyg som minnesrekonsolidering, en professionell & terapeutisk kunskap som du kan använda dig av själv (se min gratis kurs här).

Spännande artiklar om energimedicin & healing:

Karolinska Institutet artikel & forskning inom Energimedicin, 

Healing av Gun Bjerling - Vårdhögskolan i Borås. 

Healing är idag godkänt som friskvård hos skatteverket.

 

Kvantfysik & vetenskap: 

Inom kvantfysik & vetenskap kan vi lära oss mer om hur vi påverkar varandra i energier, vibrationer, partiklar osv. Ta tillexempel som "observer effect", vilket menas att vi påverkar materian runt om oss genom HUR vi observerar den, man vet alltså nu att hur du ser på saker & ting påverkar utkomsten. En annan intressant sak är om atomer och partiklar när man zoomar in dem fullt ut, så visar det inget annat än vibrationer & space, att vi är inte ens solid materia! Vi kan lära oss mer om "double split experiment" (hur partiklar löses upp & blir till vågor när ingen observerar dem), "entanglement" (när partiklar sammanflätas med varandra, så påverkar dem varandra oavsett avstånd).

Placebo & hypnos:

Idag får vi lära oss mer om, hur vi kan genom vad vi tror på (med placebo) skapa egna riktiga smärtblockerare i hjärnan (Placeboeffekten | Apoteket.se), & om den imponerande fakta att vissa operationer nu har hypnos att använda istället för narkos. Det tar oss till en plats där vi inser att våra kroppar & sinnen är kapabla till så mycket mer saker än vad vi någonsin har kunnat föreställa oss!

Välkommen in i en värld av möjligheter!

/Healingterapeut & medium Jenny Jahn

bottom of page