top of page

VETENSKAP & KVANTFYSIK: Idag vet man, att vi påverkar varandra genom hjärnvågor, hjärtvågor & energier. Vi vet även idag, att när vi pratar med en planta, så påverkar vi den!

HEALINGTERAPI

Ordet healing betyder läkning & det finns många olika metoder av healing som går under ett namn, nedan finner du en mer vetenskaplig förklaring av den tekniken som just jag använder.

ATT CONNECTA I VÅRA VÅGOR: 

Två människors hjärnvågor kan synkronisera med varandra & connecta på ett djupare sätt tillsammans (du känner en djup känsla av förståelse mellan varandra). Hjärtvågor kan likaså connecta med varandra på liknande sätt (du känner en djup känsla av att dem tycker om dig). När två likadana vågor går ihop, så amplifieras dem till en ny starkare våg (constructive Interference), vilket betyder att vi tillsammans & connectade blir starkare i våra vågor.

INRE COHERANCE: 

Om vi tar det ett steg längre, så är det visat att du kan connecta dina egna hjärtvågor & hjärnvågor tillsammans, genom att hålla något som kallas koherens, vilket innebär att du tar fram så att du är i ett tillstånd av ren kärlek inuti. Dina vågor förändras till en bättre struktur genom att alla vågorna skapar ett jämnare vågmönster tillsammans & amplifieras, det skapar en bättre balans & flöde inuti hela dig, du blir lugnare, ser saker klarare, man blir mer harmonisk osv. Faktum är, att vi kan påverka andra människor med vår koherens genom att dem väljer att connecta med oss (oftast behövs guidning till närvaro först), koherensen kan sedan balansera dem på samma sätt.

Det här kan ibland hända automatiskt, när någon har en enorm kärlek för oss & något dåligt händer oss, så går den personen in med all kärlek för oss i situationen (koherens) som förändrar våra hjärnvågor & hjärtvågor till att bli mer i balans igen (än helt osynkade på grund av exempelvis rädslor), helt plötsligt mår vi bättre, känner oss stabilare, mer redo & uppmuntrad igen, genom bara deras närvaro! Det är kraften av ren kärlek från hjärtat!

Det bästa är, att detta kan tränas upp! Ju längre du kan hålla koherens & ju starkare kärlek du kan applicera i den, desto större påverkan & bättre resultat får du på dig själv & tillsammans med andra som connectar med dig här (oftast behövs en guidad närvaro för att connecta tillsammans). Jag upplever även att det blir enklare att nå när man har en enorm självkärlek inbyggt i sig, i form av självrespekt, omsorg, medkänsla & självvärde, att vibrationer eller vågor blir ännu starkare när både sinnet, hjärnan, kroppen & hjärtat går in i massiv koherens & allt amplifieras!

Det är institutet HeartMath som gjorde det vetenskapliga genombrottet, och visar oss betydelsen av när våra hjärtvågor & hjärnvågor arbetar synergistiskt tillsammans inombords, genom att hålla en stor "core" av kärlek i hjärtat så synkroniseras alla våra vågor till en koherens och skapar ett kraftfullt vibrerande fält, som når ut meter runt omkring oss. 

I koherens, blir vi mer fridfulla, intuitiva, klara i sinnet, mer medvetna, känner oss trygga & mer öppna för att se lösningar. Vi står i mer kärleksfulla & transformerande vågor inuti som gör att vi automatiskt attraherar bättre utanför oss, samtidigt som det har en fantastisk & helande effekt på varje partikel av oss. 

- Mitt syfte är att bjuda in, connecta, skapa & växa tillsammans i denna magi!

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page