top of page
ISS-Wellness-Self-Care-23_edited.jpg

Läka & stärka sin inre hälsa

VÄGEN TILL MENTAL HÄLSA:

Att lära sig högsta självvärde, självkärlek & självrespekt som leder till högsta självkänsla!

Framgång i vår inre hälsa, kommer med att du få en riktigt tydlig & klar bild om att det är livsviktigt att ta hand om sig själv! Att ha ett högt självvärde gör att man automatiskt inte finner sig i dåliga beteenden, för man vet att man är värd bättre, man känner det. Man ger bra till andra men man ser också till att kräva bra tillbaka. Man har helt enkelt lärt sig vikten av att tycka om att ta hand om sig själv.

"Har du inte lärt dig att tycka om att ta hand om dig själv, kommer du känna dig hemma bland dem som inte tar hand om dig!"

Jag har hört under min uppväxt "att man skall vara med om dåligt för att bli starkare & inte bli klen" men dem glömmer att alla inte alls klarar sig igenom det, vissa orkar inte leva mer & tar sitt liv.

Det blir mycket dåliga resultat av det dåliga som sker; När man är med om trauma, psykisk & fysisk misshandel så har man oftast fått kämpa extremt hårt & mått väldigt dåligt under många år på vägen genom att känna av alla de sviter som detta ger. Man behöver ta bra stöd omkring sig, göra daglig bearbetning för att kunna gå vidare mot hälsa igen & vara den som med all kraft bryter generationens mönster. Andra människor blir istället hårda, avstängda & vissa blir så sjuka att dem börjar göra andra riktigt illa. Det finns dem som ligger vid slutet av sitt liv i sviter av mental ohälsa, dem har levt hela sitt liv i en acceptans av dåligt, dem kan vara arga, bittra & förstår inte själva varför dem inte får det bra i områden där andra har fått det bra när dem har kämpat minst lika mycket, men dem har tyvärr inte fått lära sig vikten av att kunna ta rätt & bra steg för att komma framåt på ett rätt & bra sätt. Vissa förstå inte sin egen förmåga att kunna skapa bättre för sig själv i exempelvis att; sätta stopp, sätta gränser, tala ut, gå emot strömmen, kräva, stå upp, ta bra hjälp, lämna, ta hand om sig själv, bygga en bra miljö runt sig, bygga & välja bra relationer, ta bra professionell hjälp för att ta sig ur & rätta till saker. Dem missar därmed chansen till ett liv med njutning, att nå sina drömmar, känna värme, inre hälsa & kärlek! 

- Att vara med om hemska saker, gör oss inte alltid starkare!

Vad som i grunden gör oss starka, är när vi har fått lära oss i uppväxten hur vi skall lösa & hantera det dåliga som sker på ett bra sätt. Har man inte fått lära sig det vare sig om man växer upp i ett "lugnt" hem eller "hårt" hem, kommer båda fallen oavsett inte veta hur dem skall hantera dåligt på ett bra sätt när det dyker upp, dem får svårt att navigera fram rätt i det dåliga, fastnar i det eller tappar sig själva av det.

Det är alltså inte att vi är med om det dåliga i sig som gör oss starkare, utan den riktiga anledningen till att vi blir starkare.. är alla steg DU tar dig igenom & bryter generationens mönster, alla val & kraft DU lägger ner för att skapa bättre för dig & dina nära, att DU väljer att kämpa ända fram tills att du hittar en bra lösning! Du lär alltså dig själv på vägen hur du skall hantera & lösa saker till det bättre. Det är inget givet att alla hittar dit & det händer i så fall för att DU gör så fantastiskt & banbrytande!

Ett steg längre, är att våga dela det du lärde dig som fungerade, så andra kan får det stödet & hitta sin framgång av din kunskap!

I VÅRAN LÄKNING:

När vi läker, exempelvis trauma från barndom så kan det läkas & helas, men tillåter vi omgivningen att fortfarande göra likadant idag genom att vi själva inte har lärt oss talar ut, välja bra & står upp när vi bör, så återkommer olika tillstånd eller går inte bort. I dessa fall behövs djupare kurser för att lära sig förstå sina val man gör i grund och botten & vad det ger för resultat. Man kan behöva lära sig mer om sina mänskliga rättigheter, inse sitt rätta höga värde, lära sig mer kunskap om hur man bemöter ohälsa, eller bli mer medveten om hur kroppen påverkas av våra val & handlingar för att förstå att vi omedvetet medskapar i vårat liv genom valet av omgivning & vad vi accepterar runt oss påverkar oss. Jag ger mina varmaste rekommendationer att läsa boken: Depression av Joann Hari, samt: Den lata vägen till ett fantastiskt liv av Gunnel Ryner.

HÄLSA NER I DNA:

Forskningen kring epigenetik visar oss att vi kan slå av & på delar i våra gener runt DNA till att vara aktiva eller inte. Beroende på miljön, inre miljö, så som sinnet och omgivning, så kan vi främja läkning, koppla bort sämre aktiva gener & istället aktivera bättre funktionella gener och på så sätt påverka vårat eget DNA mer än vi någonsin kunnat föreställa oss. I en bra miljö, bra inre miljö och i en bra utvecklande & samarbetande omgivning, så aktiveras istället neuroner & synapser i rätt del av hjärnan, andra läkande & bättre funktioner aktiveras i vår kropp, det utsöndras mer av bättre ämnen så som exempelvis oxytocin & seretonin som går ut i blodet som i sig skapar en bättre & sundare miljö i blodet för hela kroppen. Här kan kroppen äntligen börja självläka! Cellbiologen Bruce Lipton tar upp mycket bra & spännande information om detta.

Om man istället tittar på en en kropp i en hård & stressande miljö (inre eller yttre), så blir kroppens huvudfokus på producera kortisol & andra stressämnen, som på sikt bryter ner organ & som gör att vissa funktioner sänks eller stängs av för att automatiskt behöva skifta fokus på funktioner som skyddar kroppen i överlevnad. När vi går vägen mot hälsa & börjar nå en mer rofylld kropp, så kan kroppen äntligen igen få möjligheten att börja fokusera mer på dem skapande funktionerna exempelvis så som en aktiv produktion av T celler (Immunoglobulin A) som skyddar kroppen rejält mot virus, bakterier & angrepp. Här får en människa med inre balans ett högt immunförsvar!

ATT BLI MER MEDVETEN:

Desto mer medvetna vi människor blir, desto mer börjar vi också förstå resultatet av våra handlingar, man börjar förstå andra människor bättre, kan förstår att människor har blockeringar & man förlåter mer, MEN man sätter samtidigt tydligare gränser för att välja bra saker för sig själv & nära kära, man förstår & förlåter men man accepterar det inte vilket är helt skilda saker. Man förstår likaså att kärlek inte alls är att byta bort delar av sig själv & sin hälsa för andras skull, att i längden vinner ingen på det, framför allt inte barnen som behöver trygga, närvarande & sunda föräldrar. Man lär sig sätta gränser, varför det är bra att sätta sunda gränser, att det inte betyder att man älskar en person mindre utan att man värderar sin egen hälsa högre & har lärt sig att utan sin egen mentala hälsa blir det inte mycket kvar av oss till slut. Genom att du vågar sätta din hälsa först så blir du en förebild för andra om hur man skapar & behåller sig sund, du visar undermedvetet hur andra kan eller får lov att göra likadant & du är indirekt en ren inspiration för hur dem kan gå till väga för att skapa sin egen hälsa om dem vill en vacker dag!

Hur ser en sund, bra & stark mental hälsa ut?

Man har lärt sig att förstå, bemöta, hantera & agera bra i dåliga situationer/händelser.

 Man har lärt sig att värdera sig själv högt & sätter därför bra gränser i dåliga beteenden eller miljö.

 Man har lärt sig hur bra hjälp ser ut & tar bra hjälp i saker man inte kan lösa själv eller har fastnat i.

 Man tar emot samarbete för att göra livet lättare, roligare & dela den livsviktiga känslan av delaktighet.

♡ Man har lärt sig hantera sina känslor & tankar på ett sunt sätt, har koll på sitt inre & förstår sig själv.

Man har lärt sig att inte vara medberoende & allt vad medberoende innebär egentligen.

♡ Man bearbetar gammalt så att det inte ligger och påverkar nutiden negativt, när vi kunde mått bra nu!

♡ Man ser sitt medskapande i livet & självskapande i att vad man accepterar kommer man få mer av.

♡ Man har lärt sig se skillnad på vad som är ens eget ansvar & vad som är andras ansvar.

♡ Man har lärt sig hur äkta, bra samarbeten ser ut & kan ta medarbetande ansvar i sina interaktioner.

♡ Man har lärt sig att ge andra bra, men man har också lärt sig att kunna kräva bra tillbaka.

♡ Man har lärt sig självrespekt, självvärde, självkärlek & får därmed automatiskt ökad självkänsla.

♡ Man vet & kräver att få leva i sina mänskliga rättigheter för sig själv och sina barn.

Du är alltid värd det bästa!

/ Healingterapeut & Medium Jenny Jahn

bottom of page