Integritetspolicy

COOKIES: När du besöker vår hemsida använder vi cookies, tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Enklast är att maila oss på loveko@live.se. 

 

Vad är cookies?

Vår webbplats innehåller så kallade cookies. En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är även möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien tillfälligt i din dators minne för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, och sessionscookien försvinner så fort du stänger din webbläsare. (Källa: Post- och telestyrelsen, www.pts.se)

 

Cookies på holymolyorganic.com

På vår webbplats används cookies av båda typerna. Vi använder några cookies som lagras under en tid och som sparar dina gjorda inställningar. Vi använder oss även av en sessionscookie för att kunna hantera din kundvagn och beställning på webbplatsen. I de cookies vi använder sparas inga personliga uppgifter om dig.

 

Kan jag undvika cookies?

Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra, eller bara tillåta sessionscookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vår webbplats fungerar även om du bara tillåter sessionscookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte heller tillåta sessionscookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

KEMIKALIEINSPEKTIONEN:

Vi är anmälda till kemikalieinspektionen, vi tillverkar unika salvor, krämer & oljor främst för alla däggdjur.

INTEGRITETSPOLICY:
För att vi på Holy Moly skall kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi kunna behandla dina personuppgifter. Vi strävar efter att alltid skydda alla personuppgifter på bästa sätt och för oss är det självklart att följa gällande regler/lagar. Genom att besöka vår hemsida ger du oss direkt eller indirekt information om dig själv på ett antal olika sätt, bland annat cookies osv. Genom att använda någon av Holy Moly tjänster, sida eller mail, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter som framgår nedan. Det är viktigt att du läser igenom och förstår Holy Moly’s integritetspolicy innan du använder någon av våra tjänster, vi förklarar även rättigheter du har gentemot oss. Vi förbättrar och utvecklar även våra tjänster, websida, produkter och därför kan innehållet i denna policy ändras efter en viss tid men alltid med beaktande av dina rättigheter. Om förändringarna är viktiga så meddelar vi dig självfallet via e-post.


Vilken information samlar vi in?

När du kontaktar oss, bekräftar ett köp på webbsida,  använder kassan, väljer att betala med något av Holy Moly betalsätt, kan vi komma att samla in följande info. - Person & kontaktuppgifter - Info om hur du använder våran tjänst. - Geografiska information. - Info om betalningar. - Detaljer angående de produkter du har köpt samt din betalningshistorik. - Info om enhet, exempelvis språkinställningar, IP-adress.

 

Hur använder Holy Moly informationen om dig som vi får in?

Den info du ger oss, är allmänt nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, exempelvis köp. Nedan ser du anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter och våra beslut tas automatiskt. Holy Moly behandlar självklart bara information om i dig i den utsträckning det finns laglig grund för det. För att kommunicera med dig, behövs ett berättigat intresse att använda informationen för att göra e-postutskick och kontakt. Om du inte vill ha sådan kommunikation kan du alltid avsäga dig den, kontakta då kundtjänst.

 

Vem kan få ta del av din information?

Holy Moly säljer inte information om dig till annan part. Som i vissa fall behöver vi dock dela viss information med annan så som logistik eller betalning via paypal. Vi vidtar alla säkra möjligheter som finns, för att din information hanteras säkert och med en fullgod skyddsnivå. När du genomför ett köp kan behöva få del av sådan information som är nödvändig för att vi ska kunna utföra och administrera ditt köp, samt även hantering av tvister. Vi är skyldiga att lämna viss information till olika myndigheter, t.ex. Skatteverket och Polisen. 

 

Var sparar Holy Moly din information?

All din information vi samlar in sparas normalt inom EU/EES. I vissa fall behöver vi överföra och behandla sådan information i annat land. När vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EEA så kommer vi använda någon av de metoder som enligt gällande lagstiftning är tillåten för säker överföring. 

 

Hur länge sparas in information?

Vi behandlar bara din information så länge som det krävs enligt lag, eller i annat fall så länge som vi har ett intresse som vi behöver för att utföra våra kundåtaganden. 

 

Dina rättigheter

Du har enligt lagstiftning flera rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Här kommer en kort förklaring av vissa. - Om du anser att den information vi har om dig är fel eller saknar något så har du rätt att få detta korrigerat eller kompletterat. -Du kan även i vissa fall begära att tillgången till dina uppgifter begränsas.
- Du har rätt att begära och få din information raderad när den inte längre är nödvändig för ett befogat intresse. Det finns dock lagkrav som förhindrar oss från att radera viss information. Dessa skyldigheter kommer från bank-, bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftningen. Vi ser då till att sådan information inte är tillgänglig annat än i den omfattning som krävs. -Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut dina personuppgifter.

 

Kontakt
Holy Moly, organisationsnummer 19840302-5581, är en enskild firma. Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter så kan du kontakta oss på loveko@live.se så kommer vi hjälpa dig på bästa sätt. För det fall du ändå inte är nöjd har du rätt att inge ett klagomål till gällande tillsynsmyndighet. 

 

​all customer can also prepay Invoice at bank SEB 411-0409 then use your order number as reference. Transfer outside Sweden use Bank SEB / BIC ESSESESS and IBAN SE25 5000 0000 0533 2102 4365. Holy Moly.

"Welcome to subscribe & become a Goddess member"

To be a part of my wild free tribe!

© 2023 by Divine. - Jenny Jahn

0