top of page

Service

INTEGRITETSPOLICY - GDPR

För att vi skall kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi kunna behandla dina personuppgifter. Vi strävar efter att alltid skydda alla personuppgifter på bästa sätt och för oss är det självklart att följa gällande regler/lagar. Genom att besöka vår hemsida ger du oss direkt eller indirekt information om dig själv på ett antal olika sätt, bland annat cookies osv. Genom att använda någon av våra tjänster, sida eller mail, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter som framgår nedan. Det är viktigt att du läser igenom och förstår vår integritetspolicy innan du använder någon av våra tjänster, vi förklarar även rättigheter du har gentemot oss. Vi förbättrar och utvecklar även våra tjänster, websida, produkter och därför kan innehållet i denna policy ändras efter en viss tid men alltid med beaktande av dina rättigheter. Om förändringarna är viktiga så meddelar vi dig självfallet via e-post.


Vilken information samlar vi in?

När du kontaktar oss, bekräftar ett köp på webbsida, använder kassan, väljer att betala med något av våra betalsätt, kan vi komma att samla in följande info. - Person & kontaktuppgifter - Info om hur du använder våran tjänst. - Geografiska information. - Info om betalningar. - Detaljer angående de produkter du har köpt samt din betalningshistorik. - Info om enhet, exempelvis språkinställningar, IP-adress.

 

Hur använder vi informationen om dig som vi får in?

Den info du ger oss, är allmänt nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, exempelvis köp. Nedan ser du anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter och våra beslut tas automatiskt. Vi behandlar självklart bara information om i dig i den utsträckning det finns laglig grund för det. För att kommunicera med dig, behövs ett berättigat intresse att använda informationen för att göra e-postutskick och kontakt. Om du inte vill ha sådan kommunikation kan du alltid avsäga dig den, kontakta då kundtjänst.

 

Vem kan få ta del av din information?

Vi säljer inte information om dig till annan part. Som i vissa fall behöver vi dock dela viss information med annan så som logistik eller betalning via paypal. Vi vidtar alla säkra möjligheter som finns, för att din information hanteras säkert och med en fullgod skyddsnivå. När du genomför ett köp kan behöva få del av sådan information som är nödvändig för att vi ska kunna utföra och administrera ditt köp, samt även hantering av tvister. Vi är skyldiga att lämna viss information till olika myndigheter, t.ex. Skatteverket och Polisen.

 

Var sparar vi din information?

All din information vi samlar in sparas normalt inom EU/EES. I vissa fall behöver vi överföra och behandla sådan information i annat land. När vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EEA så kommer vi använda någon av de metoder som enligt gällande lagstiftning är tillåten för säker överföring.

 

Hur länge sparas in information?

Vi behandlar bara din information så länge som det krävs enligt lag, eller i annat fall så länge som vi har ett intresse som vi behöver för att utföra våra kundåtaganden.

 

Dina rättigheter

Du har enligt lagstiftning flera rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Här kommer en kort förklaring av vissa. - Om du anser att den information vi har om dig är fel eller saknar något så har du rätt att få detta korrigerat eller kompletterat. -Du kan även i vissa fall begära att tillgången till dina uppgifter begränsas.
- Du har rätt att begära och få din information raderad när den inte längre är nödvändig för ett befogat intresse. Det finns dock lagkrav som förhindrar oss från att radera viss information. Dessa skyldigheter kommer från bank-, bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftningen. Vi ser då till att sådan information inte är tillgänglig annat än i den omfattning som krävs. -Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut dina personuppgifter.

 

Kontakt


Om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter så kan du kontakta oss på info@jennyjahn.com så kommer vi hjälpa dig på bästa sätt. För det fall du ändå inte är nöjd har du rätt att inge ett klagomål till gällande tillsynsmyndighet.

bottom of page