top of page
ISS-Virgo-Season-2.jpg
MANIFESTATION & CONSCIOUSNESS

Är det något jag lärt mig på resan, så är det att vi är medskapare i livet!

Att få medial vägledning, någon som intuitivt känner in energier i områden vi själva stängt av intuitionen kan lyfta upp oss, vägleda oss inåt & belysa våra inre önskningar, som i sin tur kan hjälpa oss att veta mer eller ge en ökad klarhet när vi står inför våra val och handlingar i nuet, för att sedan kunna medskapa sin bästa väg framåt. För mig (och i kvantfysiken med) så är visioner & energi framåt mer av starka framtida möjligheter, det är enbart förutsättningar, eftersom beroende på hur vårt medvetande ser ut just då så tror eller förväntar vi oss på ett visst sätt som vi sedan agerar, reagerar efter & med automatiskt efterföljande resultat.

Om vi vill & inte är nöjda, så kan vi skapa ett helt annat resultat genom att skifta & expandera i vårt medvetande! När vi skiftar & expanderar i vårt sinne, så skiftar vi även saker i kroppen & vi får ett nytt perspektiv på hur man ser på sakerna. Vårt inre har förändrats men likaså gör även vårt yttre, som en respons i resultat av vår inre förändring. Med andra ord, en ny medvetenhet gör att vi förväntar oss saker på ett annat sätt nu & får in nytt i vårt trossystem, tillexempel vi kan få nya förbättrade intentioner bakom våra handlingar, eller få ett nytt förbättrat tillstånd i sinnet som leder till att när vi gör våra vanliga saker så blir allting ändå bemött på ett nytt sätt, i vågor, energier & allt det här kommer automatiskt med nya efterföljande resultat!

Så.. vi kan antingen fortsätta vänta flera år på saker vi vill skall hända & därmed begränsa oss själva, eftersom vi ger bort vår egen skaparkraft genom att låta ENBART yttre saker behöva ske för att tillslut kunna förändras inuti oss. Med andra ord, att händelser & kraft utanför oss behöver arbeta helt ensamt med att fighta alla våra begränsade trossystem & gamla sinnestillstånd för att förhoppningsvis leda oss till att vi når en större eller bättre förändring inuti, som gör oss redo för allt det bästa som vill in inom vår tid i livet. Resor i det yttre leder oss ändå alltid inåt till slut, tvingar oss att reflektera inuti för att bli redo, att kunna se stegen man behöver ta, kunna hantera sakerna vi vill ha, vara en bra matchning till bra saker vi önskar, hur man behåller dem & samtidigt finna ut VAD man egentligen vill ha!

Vi kan alltså medskapa genom att vi OCKSÅ jobbar på vårt inre, stå i vår skaparkraft & förverkliga oss själva!

När vi expanderar, skiftar till en ny & bättre medvetenhet, som min frekvenshealing hjälper till med, så kan vi göra oss redo att åstadkomma saker på 1 år, som annars skulle ha tagit oss 10 år att nå fram till i ett gammalt blockerat tillstånd i sinnet.

- Tid gäller inte vid skiftningar, en skiftning kan ske omedelbart!

Anledningen till att det dröjer rent tidsmässigt eller att vi inte når dit alls i ett blockerat sinnestillstånd, är att vi inte utvecklar oss själva, vi stannar kvar i gamla trosföreställningar utan att bryta sig loss genom att tillexempel inte ta bra hjälp när man fastnat eller att man har saker som undermedvetet begränsar som: 

- Rädslor som gör att vi inte vågar ta nödvändiga steg ur saker, eller inte vågar ta steg till det vi vill.

- Vi kan tillexempel inte se vilka steg som är rätta ta framåt, vi kämpar & kämpar men på fel plats eller på ett helt fel sätt för att få bra efterföljande resultat.

- Vi kan ha en osund attityd till det, som ger fel intentioner bakom handlingarna & som leder till ett felaktigt resultat.

- Eller man tror undermedvetet att man inte är värd allt det fina man vill ha osv.

Men det är aldrig frågan om att du inte är värd det bästa, det är du alltid! 

Det som skapar problemet är snarare att vi själva tror att vi inte är värd det & att vi har gett bort vår egen skaparkraft att ändra på det vi tror, vi tillåter oss att enbart vara & bli ett resultat av våran omgivning, dvs din omgivning har avgjort hur du har blivit och avgör fortfarande hur eller om du förändras till det bättre eller sämre! 

Om vi istället tar kraften i våra egna händer & väljer att omforma oss till den vi vill bli, inse att man egentligen inte är en fast oföränderlig person "det här är jag" (som är ett fixerat mindset som frånsäger sig utveckling), utan istället veta att man ständigt formas, utvecklas & förändras som person, att vi människor är formbara & att vissa "delar" av oss själva måste försvinna för att nya bättre "delar" skall kunna skapas där. Man arbetar här inåt med sig själv, ändrar grunden, i mönster som blivit från det yttre genom att bygga en ny grund från det inre i hjärnan & sinnet som gör att du äntligen kan nå fram till alla saker du vill ha utan begränsningarna & därmed nå största framgång.  

Bland det absolut bästa sättet att expandera på (manifestera) är att känna att du redan är dit du vill nå. Allting är redan inom räckhåll våg & vibrationsmässigt för dig att connecta med, dvs känna det som att du är connectad med det redan innan det har hänt. När du arbetat fram så du ÄR connectad till det, får du en känsla av att du vet att du kommer få det & känner dig trygg i det, (man funderar inte längre om det kommer att ske) vilket är raka vägen till det! (Du har inprogrammerat ända ner i ditt undermedvetna att du redan är där, så kroppen & sinnet kommer automatiskt efterfölja & vilja göra alla de saker som leder dit, samtidigt är du även rent vibrationsmässigt matchad till det, vilket gör att det händer saker i det yttre som leder till att det kommer till dig, & det här förvånar mig varje gång att det är möjligt. Ibland kan det krävas flera skiften för att bända flera gamla trossystem & blockeringar, för att sedan kunna bli redo & connecta till det.

- Vår egen skaparkraft är verkligen ett extraordinärt sätt att bli kraftfull, bli redo för saker du drömmer om mycket, mycket snabbare & ibland redan omedelbart!

bottom of page