Jenny love oredigeradePrint0032.jpg

For everyone

HUMAN RIGHTS

Stand up for your boundaries & rights.

Missbruk eller inte enligt AA och ACA?

Skillnaden i bruk och missbruk ligger inte främst i mängd som konsumeras, utan i om bruket ställer till problem (i exempel relationer, familj), skador eller innebär att man tar farliga risker (risker som skadar dig o andra i relation eller ekonomi osv).

Passivt missbruk/våld är omedvetet missbruk i en dysfunktionell familj.

Kallas för känslomässig försummelse och innebär bland annat när föräldrarna (syskon eller partner) i dessa fall inte har för avsikt att skada eller kränka, men istället är så upptagna av sina egna problem att de inte inser att de missar att möta sina barns behov av närhet, tillit, ärlighet, omsorg, kärlek, stimulans och stabilitet (dem inte fick detta själv och vet inte hur det byggs). Dem är så mentalt fångade i sina problem och saknar därför en sund kontroll över sitt liv. Exempelvis inom: Ekonomi, missbruk, sjukdom & inom jobb. Eller så blir dem blir de själva misshandlade, eller så har föräldern själv upplevt en barndom präglad av våld och misshandel. Dem kan även ha ett neuropsykiatriskt handikapp, med t.ex. bristande impulskontroll, oförmögna att dra slutsatser eller bristande inlevelseförmåga. Man skulle i dessa fall, behöva professionell utomstående hjälp i sitt föräldraskap/relationen för att lära sig att sakta bygga upp hälsosam vardag och skapa ett sunt förhållningssätt.

Gemensamt för all psykiskt och fysiskt våld, är att det skapar ett känslomässigt avstånd mellan förälder/partner och barn relationen, därmed förstör den nära, innerliga, & tillitsfulla känslomässiga kontakt som borde finnas dem emellan.

Olagligt: Våld och Kränkning är förbjudet enligt lag och kan ske på annat följande sätt.

Förtryck: Att en makthavande grupp (kan vara föräldrar, religion osv) orättvist förtrycker den ”svaga”. Socialt förtryck innebär att man förlöjligas eller måste kväva sina åsikter av andra bland annat.

Förtal: Innebär att säga saker om någon som är ämnat att få andras missaktning mot denna. Det har ingen egentlig betydelse om uppgifterna är sanna eller inte. Man vill att andra tycker illa om den andre även fast hen är berättigad sitt beteende, kan ske genom dem tillsammans utövar utfrysning eller sprider ilska. Man baktalar. (Detta innefattar inte då måste bekänna för behöriga vad man sett eller bevittnat sin rätt av våld i lagen)

Förolämpning: Består av att man hånar, baktalar eller förolämpar med nedvärderande ord, exempelvis genom kränkande skällsord, anklagelser eller annat beteende så som utfrysning för ena och full support för förövaren/kränkaren.

Vanmakt: Förbjudet att försätta likt hålla fast, binda eller låsa in någon.

Olaga tvång: Betyder att en person tvingar en annan att göra, tåla eller låta bli att göra något genom misshandel, annat våld eller hot.

Fula ord: Detta förknippar de flesta av oss som verbal misshandel, elaka, fula, nedsättande samt vulgära ord. "Hora", han kan säga att hon är ”fet, korkad, lat, dum, äcklig och så vidare”. Detta är när man har för intention att trycka ner någon eller få dem att må dåligt.

Slå sönder andras föremål eller djur: Enligt lagen är detta förbjudet och räknas som skadegörelsebrott. Om någon slår sönder föremål, sparkar eller slår i väggen, är det handlingar som skrämmer och maktutövande sätt att kontrollera dig och eventuellt få dig tillbaka till dennes åsikt.

Fysisk (barn/vuxen) misshandel är när en vuxen orsakar ett barn en skada på kroppen, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt. Hit räknas att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga barnet. Att förgifta, bränna eller skålla barnet räknas också som fysisk misshandel. Misshandeln kan ge blåmärken, sårskador och skelettskador, skador på inre organ och hjärnskador.

Psykisk (barn/vuxen)misshandel: När en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat. Det kan ske genom avvisande, isolering, kritik, hån eller utfrysning och förolämpande ord, som t.ex. hora, dum, ful eller äcklig. Olika former av kränkningar kan också betraktas som psykisk misshandel, liksom hot om våld.

I den psykiska misshandeln ingår ofta bestraffningar eller hot om övergivande. Barnet kan låsas in, utestängas från familjens gemenskap, inte få träffa sina kamrater eller ignoreras genom att ingen lyssnar på eller talar med det. Föräldrarna kan också ha en negativ attityd till barnet och tillskriva det negativa egenskaper exempelvis att dem är fula, dumma osv.

Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö räknas också hit. Enligt Socialtjänstlagen är barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Psykisk misshandel.

-Psykisk misshandel stör barnets känslomässiga och intellektuella utveckling, funktioner i hjärnan skadas, självkänslan, sociala funktioner och förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Detta kan leda till en felaktig självbild som försvårar barnets möjligheter att utveckla goda relationer till andra.

Den psykiskt misshandel kan vara ett lika allvarligt brott som fysisk misshandel.

Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel och innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Enligt svensk lag får en äldre tonåring eller en vuxen aldrig utsätta ett barn som är under 15 år för en sexuell handling. Exempel på sexuell handling är verbala sexuella anspelningar, blottning inför barnet, att titta på pornografiska bilder tillsammans med barnet, sexuellt betonade smekningar eller fullbordade samlag.

Man får ALDRIG slå ett barn
6 kap 1 § Föräldrabalken - Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Barnens rättigheter i skolväsen:

Alla barn har rätt till en skola utan mobbing, våld och kränkningar. Man kan vända sig till skolinspektionen för en anmälan om barnet far illa i skolan utan en trygg miljö och utan återkoppling till förälder. Raster skall vara vilopaus för hjärnan att orka fortsätta en skoldag. Även om miljön hemma är trygg, så ger mobbing eller fysisk misshandel i skolan ärr inuti. Detta behöver vi föräldrar och skolan STÅ UPP för, så att barn lär sig sitt rätta värde. Din styrka att stå upp för barnen är DET som förändrar hur dem ser på det som händer, dem kommer känna i kroppen att andra gör fel genom ditt gränssättande och du visar att det inte är ok att behandla dem illa, i varje steg du tar för dem! Du lämnar SUNDA spår om att det inte är dem det är fel på utan andra som gör fel & det kommer löna sig i längden i uppväxten att dem ha en korrekt bild & inte klandra sig själva.

Om barnets betyg inte uppnås till godkänt i olika ämnen har skolan som skyldighet att utreda barnets behov av extra stöd, om skolan inte utreder kan man kontakta skolinspektionen så dem kräver en utredning ifall ett åtgärdsprogram skall tillsättas, om godkända omdömen inte nås och skolan ej sätter in åtgärdsprogram som resultat i utredningen, så kan skolans beslut överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd. Skolan skall kontakta BUP samt vårdnadshavare kontaktar BUP för en tidig utredning av extra stöd. Det finns extra att få hjälp som förälder där, tips för hur ni som förälder kan göra vardagen enklare för barnet samt att skolan tvingas anpassa utbildningen för barnet på ett kreativare sätt. Jag har själv gjort hela denna process & vann tillslut. För dig som igenkännande läser detta & önskar stöd i situationen, hör av dig, jag finns här!

Man kan ALLTID ringa BRIS vuxentelefon för vidare information. Dem kan hjälpa dig med alla sorters frågor kring barn och vara stöd. Det bästa vi kan göra, för att komma framåt rätt är att hjälp! Det finns organisationer som viger sitt liv till att göra världen bättre, en gåva till oss!

Utdrag, hjälp och info på https://dinarattigheter.se/  https://www.raddabarnen.se  http://aca-sverige.org/  www.vuxnabarn.nu  www.evah.org  ässa.se/

 

"What you accept... you are going to get more of." - Jenny Jahn